Pokus o přijetí Kosova do UNESCO nevyšel Tisk

Čtvrtek, 3. prosince 2015 / Jan KellerOrganizace UNESCO hlasovala v těchto dnech (konec listopadu 2015) v Paříži o přijetí Kosova za svého řádného člena. Připomeňme si, že jde o instituci, jejímž cílem je pečovat o vzdělanost a světové kulturní dědictví.
Návrh na přijetí Kosova nakonec nezískal požadovanou dvoutřetinovou většinu, takže toto území nebylo za člena UNESCO přijato.

Je pravda, že v Kosovu se o historické památky pečuje tak trochu svérázným způsobem. Přehled pravoslavných kostelů, chrámů a klášterů, které se změnily k nepoznání po odtržení Kosova od Srbska, by zabral hodně místa.


Mnohé pocházely ze 14. a 15. století a figurovaly v době své likvidace na seznamu památek UNESCO.
Řada z nich byla před vypálením vyloupena a jejich ruiny následně ještě vyhozeny do povětří. Stejně důkladně byly ošetřeny desítky náhrobků na pravoslavných hřbitovech.


Jednotky KFOR, které nedokázaly mnohdy před pogromy ochránit ani živé, nemají pochopitelně kapacity na to, aby chránily klid mrtvých.


Nejsou prostředky na vyšetřování podobných aktivit, natož na obžalobu a trestání jejich účastníků.
Podle veřejně přístupných údajů bylo za posledních patnáct let odkloněno z Kosova více než 200 tisíc příslušníků jiné než albánské národnosti. Bylo přitom pečlivě dekonstruováno více než čtyřicet tisíc obydlí.


V rámci těchto kulturně ozdravných akcí zmizelo z chrámů a klášterů přibližně deset tisíc ikon. Jen v průběhu dvou posledních let bylo takto ošetřeno více než sto církevních památek. V rámci ochrany nejvyšších evropských hodnot uznala Česká republika Kosovo za samostatný stát 21. května 2008 ústy tehdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga.


Současná vláda v tomto ochranářském úsilí pokračuje, když se před třemi týdny vyjádřila pro přijetí Kosova do organizace UNESCO.


Způsob, jakým Kosovo pečuje o vzdělanost a zasazuje se o ochranu světového kulturního dědictví, nakonec bohužel nenašel mezi členskými státy UNESCO dostatek porozumění. Česká republika jako jeden ze zastánců kulturních praktik Kosova byla přehlasována.


Návrh na přijetí Kosova nakonec nezískal požadovanou většinu.

O autorovi| Jan Keller (Autor je sociolog, europoslanec za ČSSD)